Jonas tipsar – 2010-05-26

Jonas tipsar – 2010-05-21

Inline SVG och MathML i senaste Firefox, Minefield 3.7a5pre

I senaste firefox-alfan
kan man använda SVG och MathML inline i HTML5-dokument, utan XML-namespace.

Exempel, jag tog den här testkoden.

<!DOCTYPE html>
<math>
<mi>x</mi>
 
<mo>=</mo>
<mfrac>
<mrow>
<mo>&minus;</mo>
<mi>b</mi>
<mo>&PlusMinus;</mo>
<msqrt>
<msup>
 
<mi>b</mi>
<mn>2</mn>
</msup>
<mo>&minus;</mo>
<mn>4</mn>
<mo>&InvisibleTimes;</mo>
<mi>a</mi>
 
<mo>&InvisibleTimes;</mo>
<mi>c</mi>
</msqrt>
</mrow>
<mrow>
<mn>2</mn>
<mo>&InvisibleTimes;</mo>
<mi>a</mi>
 
</mrow>
</mfrac>
</math>
<br/>
<svg height=86 width=90 viewBox='5 9 90 86'>
<path stroke=#F53F0C stroke-width=10 fill=#F5C60C 
   stroke-linejoin=round d='M 10,90 L 90,90 L 50,14 Z'/>
<line stroke=black stroke-width=10 
   stroke-linecap=round x1=50 x2=50 y1=45 y2=75 />
</svg>

och körde den i Minefield 3.7a5pre

Resultat: