Plugin: No Soup

Jag gjorde en plugin (No Soup) som kan spärra vissa IP-adresser från att komma åt din WordPress-sajt och istället skicka iväg dem till en annan adress. Den kan också ta hela IP-block och peka om dem.

Det här skulle till exempel kunna användas för att neka tillträde åt svenska myndigheter militär och politiska partier och istället skicka iväg dem till Wikipedias artikel om ACTA

Läs mer om No Soup.
Ladda ner No Soup från WordPress repository

No Soup

Block users from a specific IP or range(s) of IPs and redirect them to another site.
Use with care, it’s version 0.3 ?

Download

bad_ip_ranges = get_option('_no_soup_bad_ip_ranges', '');
      $this->eat_that = get_option('_no_soup_eat_that', '');     
    }
    public function init_admin() {
      add_options_page(__('No Soup', "nosoup"), __('No Soup', "nosoup"), 'manage_options', basename(__FILE__), array(&$this, 'no_soup_admin_page') );
    }
    
    public function no_soup_admin_page() {
      // Handle updates
      if( !empty($_POST) && $_POST[ 'action' ] == 'no-soup-save' ) {
        check_admin_referer('no-soup-save', 'no-soup-nonce');
        $this->bad_ip_ranges = esc_html($_POST[ 'no_soup_bad_ip_ranges' ]);
        update_option('_no_soup_bad_ip_ranges', $this->bad_ip_ranges );
        $this->eat_that = esc_html($_POST[ 'no_soup_eat_that' ]);
        update_option('_no_soup_eat_that', $this->eat_that );
        ?>
        

Block users from a specific IP or range(s) of IPs and redirect them to another site.

 
<?php _e("Block these ip ranges
Separate with new-line
CIDR format (192.168.0.1/20)
or IP range (fromip - toip)): ", "nosoup"); ?>
<input type="text" style="width: 100%" id="no_soup_eat_that" name="no_soup_eat_that" value="eat_that; ?>" />

<input type="submit" name="Submit" value="" />

eat_that && $this->banned_ip() ) : wp_redirect( $this->eat_that ); die; endif; } private function banned_ip() { $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $networks = preg_split("/[\r\n,]+/", $this->bad_ip_ranges); foreach ( $networks as $range ) : if ( false === strpos($range, '-')) : if ( 3 in_cidr( $range, $ip ) ) : return true; endif; else : if ( $this->in_ip_range($range, $ip)) : return true; endif; endif; endforeach; return false; } function in_cidr($network, $ip) { $ip_arr = explode('/', $network); $network_long = ip2long($ip_arr[0]); $x = ip2long($ip_arr[1]); $mask = long2ip($x) == $ip_arr[1] ? $x : 0xffffffff << (32 - $ip_arr[1]); $ip_long = ip2long($ip); return ($ip_long & $mask) == ($network_long & $mask); } function in_ip_range($range, $ip){ $range = preg_replace("'\s+'", '', $range); if ( false === strpos( $range, '-') ) : return ( $ip_start == $ip ); else : list($ip_start, $ip_end) = preg_split('/-/', $range); $iplong = ip2long( $ip ); return ( ip2long( $ip_start ) = $iplong ); endif; } } } if ( ! function_exists( '_log' ) ) { function _log() { if( WP_DEBUG === true ) { $args = func_get_args(); error_log( print_r( $args, true ) ); } } } // Init class if (class_exists("NoSoup")) { $nosoup = new NoSoup(); } add_action( 'admin_menu', array(&$nosoup, 'init_admin') ); add_action( 'init', array(&$nosoup, 'check_ip') );

If you want to block for instance the IP-addresses of swedish authorities, you can use the ranges below and instead show them the way to the Wikipedia article about ACTA. I’m not saying you should, I’m just saying you could, ok?

193.44.94.0 - 193.44.94.255 
193.15.242.192 - 193.15.242.223 
195.67.14.48 - 195.67.14.63 
194.71.64.0 - 194.71.82.255 
192.137.161.0 - 192.137.164.255 
192.165.145.0 - 192.165.145.255 
80.252.170.244 - 80.252.170.247 
194.52.83.0 - 194.52.83.255 
195.67.14.64 - 195.67.14.127 
130.242.25.0 - 130.242.25.255 
195.198.201.208 - 195.198.201.215 
195.67.88.208 - 195.67.88.223 
81.216.70.0 - 81.216.70.255 
212.181.33.112 - 212.181.33.115 
212.181.33.12 - 212.181.33.15 
212.28.207.32 - 212.28.207.63 
217.77.240.177 - 217.77.240.177 
217.77.247.160 - 217.77.247.163 
192.71.128.0 - 192.71.128.255 
194.16.218.60 - 194.16.218.63 
194.18.111.24 - 194.18.111.27 
62.65.85.16 - 62.65.85.31 
192.165.31.0 - 192.165.31.255 
192.165.173.0 - 192.165.173.255 
195.198.122.144 - 195.198.122.159 
192.36.96.0 - 192.36.96.255 
193.182.184.0 - 193.182.184.255 
193.182.190.0 - 193.182.190.255 
195.5.185.0 - 195.5.185.255 
194.103.14.0 - 194.103.15.255 
85.119.130.192 - 85.119.130.207 
85.119.133.128 - 85.119.133.191 
212.181.83.0 - 212.181.83.3 
192.121.27.0 - 192.121.27.255 
192.121.211.0 - 192.121.218.255 
213.50.75.16 - 213.50.75.31 
193.234.1.0 - 193.234.141.255 
193.235.152.0 - 193.235.152.255 
193.241.212.0 - 193.241.212.255 
194.18.73.0 - 194.18.73.255 
194.18.169.0 - 194.18.171.255 
192.121.237.0 - 192.121.237.255 
193.180.162.0 - 193.180.163.255 
194.52.96.0 - 194.52.127.255 
194.16.84.160 - 194.16.84.167 
195.84.103.128 - 195.84.103.191 
195.84.15.32 - 195.84.15.47 
195.84.76.0 - 195.84.76.255 
81.216.66.0 - 81.216.66.31 
194.198.144.0 - 194.198.144.255 
80.80.64.0 - 80.80.65.255 
192.121.238.0 - 192.121.238.255 
62.20.16.216 - 62.20.16.223 
195.58.108.96 - 195.58.108.127 
195.58.108.128 - 195.58.108.159 
195.58.110.248 - 195.58.110.255 
195.67.68.48 - 195.67.68.55 
195.67.81.48 - 195.67.81.63 
195.84.193.80 - 195.84.193.95 
193.181.64.0 - 193.181.127.255 
193.241.252.0 - 193.241.252.255 
193.241.0.0 - 193.241.211.255 
193.241.213.0 - 193.241.251.255 
193.241.253.0 - 193.241.255.255 
192.121.30.0 - 192.121.30.255 
143.118.0.0 - 143.118.255.255 
192.121.44.0 - 192.121.44.255 
62.119.64.128 - 62.119.64.135 
212.247.172.64 - 212.247.172.95 
145.235.0.0 - 145.235.255.255 
192.121.50.0 - 192.121.52.255 
192.165.140.0 - 192.165.141.255 
159.72.0.0 - 159.72.255.255 
62.119.150.16 - 62.119.150.31 
194.14.184.0 - 194.14.186.255 
192.121.82.0 - 192.121.82.255 
192.121.200.0 - 192.121.202.255 
159.190.0.0 - 159.190.255.255 
192.36.5.0 - 192.36.5.255 
212.247.200.64 - 212.247.200.95 
192.121.90.0 - 192.121.90.255 
130.242.58.0 - 130.242.58.255 
138.215.0.0 - 138.215.255.255 
212.214.131.192 - 212.214.131.223 
212.247.50.144 - 212.247.50.159 
192.121.219.0 - 192.121.219.255 
62.95.69.0 - 62.95.69.255 
62.95.13.160 - 62.95.13.175 
91.199.170.0 - 91.199.170.255 
62.119.21.32 - 62.119.21.63 
213.131.146.64 - 213.131.146.79 
62.95.35.0 - 62.95.35.31 
195.67.83.80 - 195.67.83.95 
213.242.135.0 - 213.242.135.7 
62.119.134.8 - 62.119.134.15 
62.119.24.8 - 62.119.24.15 
150.227.0.0 - 150.227.255.255 
192.36.132.0 - 192.36.132.255 
192.36.14.0 - 192.36.14.255 
192.36.220.0 - 192.36.220.255 
192.36.221.0 - 192.36.221.255 
193.180.254.0 - 193.180.254.255 
147.186.0.0 - 147.186.255.255 
195.67.26.48 - 195.67.26.51 
195.67.45.136 - 195.67.45.143 
195.198.83.24 - 195.198.83.31 
212.162.184.104 - 212.162.184.111 
137.61.0.0 - 137.61.255.255 
137.60.0.0 - 137.60.255.255 
137.59.0.0 - 137.59.255.255 
192.121.131.0 - 192.121.131.255 
193.15.216.208 - 193.15.216.223 
193.15.200.48 - 193.15.200.63 
195.198.184.208 - 195.198.184.223 
156.49.0.0 - 156.49.255.255 
62.20.16.216 - 62.20.16.223 
62.20.57.192 - 62.20.57.223 
212.181.19.0 - 212.181.19.255 
62.127.100.40 - 62.127.100.47 
192.36.25.0 - 192.36.25.255 
192.165.69.0 - 192.165.69.255 
193.181.190.0 - 193.181.191.255 
193.235.83.0 - 193.235.84.255 
194.132.96.0 - 194.132.103.255 
193.10.58.0 - 193.10.59.255 
193.182.167.0 - 193.182.167.255 
62.13.78.0 - 62.13.79.255 
213.115.124.8 - 213.115.124.11 
213.242.135.144 - 213.242.135.159 
82.136.153.64 - 82.136.153.95 
192.36.213.0 - 192.36.213.255 
192.165.64.0 - 192.165.64.255 
193.12.105.0 - 193.12.105.255 
195.42.219.208 - 195.42.219.215 
192.121.89.0 - 192.121.89.255 
130.242.12.0 - 130.242.12.255 
130.242.60.24 - 130.242.60.31 
195.17.245.40 - 195.17.245.47 
213.88.173.0 - 213.88.173.15 
193.15.197.32 - 193.15.197.47 
195.67.16.32 - 195.67.16.63 
194.50.107.0 - 194.50.107.255 
62.181.240.120 - 62.181.240.135 
83.241.192.88 - 83.241.192.91 
130.242.22.0 - 130.242.22.255 
195.67.76.224 - 195.67.76.255 
213.80.95.40 - 213.80.95.47 
80.252.162.192 - 80.252.162.207 
194.18.111.96 - 194.18.111.103 
192.165.243.0 - 192.165.243.255 
192.176.242.0 - 192.176.242.255 
194.198.105.0 - 194.198.105.255 
194.198.255.0 - 194.198.255.255 
193.121.206.128 - 193.121.206.159 
212.181.96.224 - 212.181.96.231 
62.20.85.128 - 62.20.85.143 
213.115.92.240 - 213.115.92.247 
88.131.68.108 - 88.131.68.111 
88.131.16.180 - 88.131.16.183 
83.241.222.192 - 83.241.222.223 
91.217.186.0 - 91.217.186.255 
213.199.105.128 - 213.199.105.135 
193.15.189.192 - 193.15.189.255 
82.182.190.0 - 82.182.190.255 
194.198.96.0 - 194.198.96.255 
213.115.31.0 - 213.115.31.15

Jonas tipsar 16 January 2012

Jonas tipsar 11 Januari 2012

Jonas tipsar 9 januari 2012

 

Listan skapades av Delicious Curator

Jonas tipsar, 5 januari 2012

 

Jag testar en ny plugin som skapar WordPress-inlägg baserat på taggar från Delicious. Från google reader (eller direkt på delicious.com eller via bookmarklet) så bokmärker jag en webbsida på Delicious och taggar den med något som visar att den ska publiceras här. Sen är det bara att med en knapptryckning generera WordPress-inlägget när jag vill. Listan här ovan är skapad med min plugin.

Hojta om du vill vara med och prova den.

Pluggen är väldigt inspirerad av Shareditems2WP.