WordPress shortcodes – enkelt exempel

I WordPress 2.5 introducerades shortcodes men det är nog många som fortfarande inte vet riktigt vad det är och vad man kan använda det till.
Shortcodes tillåter dig exempelvis att skriva [gallery] direkt i ett blogginlägg, och så visas alla bilder som hör till det inlägget som en liten kontaktkarta.
Man kan givetvis definiera egna shortcodes, genom att skriva en funktion i ett plugin eller i functions.php och sen koppla en shortcode till den funktionen.

Exempel 1

function bloginfo_shortcode( $atts ) {
  extract(shortcode_atts(array(
    'key' => '',
  ), $atts));
  return get_bloginfo($key);
}
add_shortcode('bloginfo', 'bloginfo_shortcode');

Funktionen add_shortcode registrerar en ny shortcode, och i exemplet ovan betyder det att om man skriver [bloginfo] i ett inlägg, så kommer funktionen bloginfo_shortcode() att anropas. Just i det här exemplet ska man dessutom skicka med en parameter, det ser ut så här: [bloginfo key=”template_url”]
(Exemplet kommer från Blue Anvil)

Exempel 2

Jag har i ett tidigare inlägg visat hur man kan koppla en spotifylista till en wordpress-post, en metod som jag använder på http://topp30.se.
Jag vill utnyttja det faktum att listorna nu ligger som egna fält, och skapa en sida med alla spotifylistor i en lång (nåja) HTML-lista.
Steg ett är att definiera en funktion som hämtar alla inlägg med ”spotify-fält” och sen generera en lista av dem.
Nästa steg är att koppla en shortcode till den funktionen.

// [spotifylist] - shortcode function
function spotify_sc_func($atts) {
  ob_start();
?>
  
  posts wposts, $wpdb->postmeta wpostmeta WHERE wposts.ID = wpostmeta.post_id AND wpostmeta.meta_key = 'spotify' AND wposts.post_status = 'publish' AND wposts.post_date < NOW() ORDER BY wposts.post_type, wposts.post_date DESC "; $pageposts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT); ?>
 • : spotify | text
 • Not Found

  Sorry, but you are looking for something that isn't here.

Nu återstår bara att skapa en sida som använder vår nya shortcode.

Och resultatet ser blir det här

Läs också Mastering WordPress Shortcodes på Smashing Magazine.