Super-Bugsy-Kajan-Stalin-Håkan Juholt-Walesa

Liknelserna haglar på twitter och Facebook. Valberedningen föreslår Håkan Juholt som partiledare för Socialdemokraterna, och inom ett par timmar har jag hört honom jämföras med Kajan, Stalin, Lech Walesa, Bugsy och Super Mario.

Döm själva:

 

Jag skulle säga att Bugsy eller Lech ligger närmast.

UPDATE:
Hjalmar Branting har tydligen också nämnts.
Henrik Ismarker hittade en annan kandidat:

Tipstack till ’amo