Jonas tipsar – 2009-07-16

Jonas tipsar – 2009-07-15

Mobilblogga med WordPress och Flickr

Flickr and WordPress, a perfect match
Flickr and WordPress, a perfect match

För de som vill blogga via sin telefon finns det en mycket enkel lösning, skaffa en iPhone och installera WordPress for iPhone. Men nu är det inte alla som har en iPhone och även med en sådan vill man ibland ha en enklare lösning. Om du exempelvis bara vill mobilblogga en bild snabbt och smidigt, så vore det perfekt om det gick att helt enkelt eposta den bilden och få den att automatiskt komma upp på bloggen.
Det finns en sådan lösning för bloggar på wordpress.com, med funktionen Post by email. Tyvärr finns det inte för wp-org-bloggar (även om Matt antyder att det kan vara på gång).

Det finns ett inbyggt sätt att blogga via email för wordpress.org-bloggar, men det är krångligt och det stöder inte bilder.

Det är här Flickr kommer in i bilden, man kan eposta bilder till sitt flickr-konto och låta dem automatiskt hamna på en blogg.

Så här gör du:

 1. Skaffa ett flickr-konto
 2. Logga in till ditt nya flickr-konto och lägg till din blogg
 3. Gå till sidan för att ladda upp via epost, där får du en hemlig epostadress för att ladda upp bilder antingen bara till flickr eller direkt till din blogg (bilderna kommer förstås att hamna på flickr också). Du kan välja hur stora bilderna ska bli och hur de ska placeras i blogginläggen. Tyvärr kan man inte välja bredd helt fritt, utan det är 100×75, 240×180 eller 500x375px som gäller.
 4. Prova. Ta en bild och maila den till din hemliga epostadress och se om den dyker upp på bloggen. Glöm inte att aktivera xmlrpc-protokollet i admin-panelen.
Blogga via Flickr
Blogga via Flickr

Jonas tipsar – 2009-07-09

Jonas tipsar – 2009-07-08

GR2WP – Google reader shared items till WordPress

I kategorin Tips så delar jag med mig av intressanta inlägg som jag hittat via mina RSS-flöden i Google Reader.

Det finns flera andra som har liknande funktion på sina bloggar, de använder då exempelvis FeedWordPress, SharedItems2WP eller WP-o-Matic. Av olika anledningar passade ingen av dessa lösningar mig perfekt, mest för att jag ville ha full kontroll över flödet och för att det var så länge sen jag programmerade i perl …

Som jag nyss avslöjade, så skrev jag alltså ett perl-script som hämtar min shared items-feed från google reader (via XML::Atom::Syndication::Feed) och sen trycker jag in en post med de senaste bloggtipsen i WordPress (via XMLRPC::Lite).

Effekten blir den här.

Gå till Google reader, hitta ett intressant inlägg och välj ”Share with note”.

Share with note i google reader
Share with note i google reader

Lägg till en anteckning och spara.

Kör sen perlscriptet gr2wp.pl (Google Reader To WordPress).
Då skapas ett WP-inlägg med alla nya utdelade bloggposter.

Resultatet i WordPress
Resultatet i WordPress

Alla ”Jonas tipsar”-inlägg

Här kommer perlscriptet. Du får gärna använda och modifiera det helt fritt. Jag har utgått från ett script som postade google-reader shared items till delicious.

#!/usr/bin/perl -w

use strict;
use LWP::Simple;
use XML::Atom::Syndication::Feed;
use XMLRPC::Lite;
use XML::XPath;
use WordPress::XMLRPC;
use HTML::Entities;
use Time::Local;

######## CONFIGURATION ########
my $debug = 0;
# Your Google Shared Items Feed URL
my $feed_url = 'yourgoogleshareditemsfeedurl';

# A local file location for the feed
my $feed_file = '/path/to/localfeedfile.xml';

# Timestamp file
my $ts_file = "/path/to/gr2wp_timestamp.lis";

# WordPress post title
$wp_title = "post title";

# WordPress post categories (example: ['Fashion','Beauty'])
# (The categories must exist before posting)
@wp_categories = ['category'];

# WordPress user
$wp_user = 'username';

# WordPress password
$wp_pwd = 'password';

# WordPress proxy (URL to xmlrpc.php, don't forget to activate xmlrpc protocol in blog!)
$wp_proxy = 'http://sitename/xmlrpc.php';

######## END CONFIGURATION ########

# start time handling
my @now = localtime;
my $time = timelocal(@now);

# Subtract one week (default if no timestamp file found)
my $default_start = $time - 7 * 24 * 60 * 60; 

my $start_date;

# fetch last startdate or, if not found, pick a date one week ago
if (-e $ts_file) {
	open FP, "<$ts_file" or die "Could not open file $ts_file: $! \n";
	$start_date = ()[0];
	close FP;
	chomp $start_date;
	$start_date =~ s/\s//g;
} else {
	$start_date = $default_start;
}

print "Start date: ", $start_date, "\n" if $debug;
print "now: ", $time, "\n" if $debug;

# Set the google reader namespace URI
my $gr = 'http://www.google.com/schemas/reader/atom/';

#snag a local copy of the shared items feed
my $status = getstore($feed_url,$feed_file);
	die "Error $status fetching the Google Reader feed." unless is_success($status); 

# Init the wordpress API
my $o = WordPress::XMLRPC->new({
username => $wp_user,
password => $wp_pwd,
proxy => $wp_proxy,
});

#parse the shared items feed
my $feed = XML::Atom::Syndication::Feed->new($feed_file);
my @entries = $feed->entries;

# loop through items in the feed
my $buf = "
  "; my $post_count = 0; foreach my $entry (@entries) { # grab the title, link, and source title my $postTitle = encode_entities($entry->title->body); my $postLink = $entry->link->href; my $sourceTitle = encode_entities($entry->source->title->body); # get the time this item was shared my $shareTime = $entry->get_attribute($gr,'crawl-timestamp-msec'); # convert from milliseconds to seconds $shareTime = $shareTime/1000; # skip item if it was shared before the start date next if $shareTime < $start_date; $post_count++; #grab any notes my $xp = $entry->as_xml; # get the notes, this should probably be simplified ... my $notes = encode_entities($1, "\200-\377") if $xp =~ m/annotation>(.*?)<\/content>/; # Remove the "CDATA" bit, if present $notes = $1 if $notes =~ m//s; print "Title: $postTitle\n" if $debug; print "Link: $postLink\n" if $debug; print "Source: $sourceTitle\n" if $debug; # Create the post content $buf .= "
 • $sourceTitle: $postTitle
 • "; if ($notes) { $buf .= "
  "; $buf .= "$notes"; $buf .= "
  "; } } $buf .= "
"; #Delete the local copy of the feed unlink($feed_file); # timestamp my $ymd = sub{sprintf '%04d-%02d-%02d', $_[5]+1900, $_[4]+1, $_[3]}->(localtime); my $content_hashref; $content_hashref->{title} = "$wp_title - $ymd"; $content_hashref->{categories} = @wp_categories; $content_hashref->{description} = $buf; # Post to wordpress if ($post_count > 0) { $o->newPost($content_hashref, 1); open FP, ">$ts_file" or die "Could not open file $ts_file for writing: $!\n"; print FP $time; close FP; } else { print "No posts\n"; } # Debugging purposes, write post to local file gr2wp_debug.lis if ($debug) { open OFP, ">gr2wp_debug.lis"; print OFP $buf; close OFP; }

För enkelhetens skull kör jag perl-scriptet en gång om dagen, via crontab.

Jonas tipsar – 2009-07-07

Kontakt

Jonas Nordström

jonas.nordstrom på gmail

0767-641490

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ämne

  Ditt meddelande

  För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.