GR2WP – Google reader shared items till WordPress

I kategorin Tips så delar jag med mig av intressanta inlägg som jag hittat via mina RSS-flöden i Google Reader.

Det finns flera andra som har liknande funktion på sina bloggar, de använder då exempelvis FeedWordPress, SharedItems2WP eller WP-o-Matic. Av olika anledningar passade ingen av dessa lösningar mig perfekt, mest för att jag ville ha full kontroll över flödet och för att det var så länge sen jag programmerade i perl …

Som jag nyss avslöjade, så skrev jag alltså ett perl-script som hämtar min shared items-feed från google reader (via XML::Atom::Syndication::Feed) och sen trycker jag in en post med de senaste bloggtipsen i WordPress (via XMLRPC::Lite).

Effekten blir den här.

Gå till Google reader, hitta ett intressant inlägg och välj ”Share with note”.

Share with note i google reader
Share with note i google reader

Lägg till en anteckning och spara.

Kör sen perlscriptet gr2wp.pl (Google Reader To WordPress).
Då skapas ett WP-inlägg med alla nya utdelade bloggposter.

Resultatet i WordPress
Resultatet i WordPress

Alla ”Jonas tipsar”-inlägg

Här kommer perlscriptet. Du får gärna använda och modifiera det helt fritt. Jag har utgått från ett script som postade google-reader shared items till delicious.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
#!/usr/bin/perl -w
 
use strict;
use LWP::Simple;
use XML::Atom::Syndication::Feed;
use XMLRPC::Lite;
use XML::XPath;
use WordPress::XMLRPC;
use HTML::Entities;
use Time::Local;
 
######## CONFIGURATION ########
my $debug = 0;
# Your Google Shared Items Feed URL
my $feed_url = 'yourgoogleshareditemsfeedurl';
 
# A local file location for the feed
my $feed_file = '/path/to/localfeedfile.xml';
 
# Timestamp file
my $ts_file = "/path/to/gr2wp_timestamp.lis";
 
# Wordpress post title
$wp_title = "post title";
 
# Wordpress post categories (example: ['Fashion','Beauty'])
# (The categories must exist before posting)
@wp_categories = ['category'];
 
# Wordpress user
$wp_user = 'username';
 
# Wordpress password
$wp_pwd = 'password';
 
# Wordpress proxy (URL to xmlrpc.php, don't forget to activate xmlrpc protocol in blog!)
$wp_proxy = 'http://sitename/xmlrpc.php';
 
######## END CONFIGURATION ########
 
# start time handling
my @now = localtime;
my $time = timelocal(@now);
 
# Subtract one week (default if no timestamp file found)
my $default_start = $time - 7 * 24 * 60 * 60; 
 
my $start_date;
 
# fetch last startdate or, if not found, pick a date one week ago
if (-e $ts_file) {
	open FP, "<$ts_file" or die "Could not open file $ts_file: $! \n";
	$start_date = ()[0];
	close FP;
	chomp $start_date;
	$start_date =~ s/\s//g;
} else {
	$start_date = $default_start;
}
 
print "Start date: ", $start_date, "\n" if $debug;
print "now: ", $time, "\n" if $debug;
 
# Set the google reader namespace URI
my $gr = 'http://www.google.com/schemas/reader/atom/';
 
#snag a local copy of the shared items feed
my $status = getstore($feed_url,$feed_file);
	die "Error $status fetching the Google Reader feed." unless is_success($status); 
 
# Init the wordpress API
my $o = WordPress::XMLRPC-&gt;new({
username => $wp_user,
password => $wp_pwd,
proxy => $wp_proxy,
});
 
#parse the shared items feed
my $feed = XML::Atom::Syndication::Feed->new($feed_file);
my @entries = $feed->entries;
 
# loop through items in the feed
my $buf = "<ul>";
my $post_count = 0;
foreach my $entry (@entries) {
	# grab the title, link, and source title
	my $postTitle = encode_entities($entry->title->body);
	my $postLink = $entry->link->href;
	my $sourceTitle = encode_entities($entry->source->title->body);
 
	# get the time this item was shared
	my $shareTime = $entry->get_attribute($gr,'crawl-timestamp-msec');
 
	# convert from milliseconds to seconds
	$shareTime = $shareTime/1000;
 
	# skip item if it was shared before the start date
	next if $shareTime < $start_date;
  	$post_count++;
 	#grab any notes
 	my $xp = $entry-&gt;as_xml;
 
	# get the notes, this should probably be simplified ...
	my $notes = encode_entities($1, "\200-\377")
		if $xp =~ m/annotation>(.*?)<\/content>/;
 
	# Remove the "CDATA" bit, if present
	$notes = $1 if $notes =~ m/<!--\[CDATA\[(.*)\]\]-->/s;
 
	print "Title: $postTitle\n" if $debug;
	print "Link: $postLink\n" if $debug;
	print "Source: $sourceTitle\n" if $debug;
 
	# Create the post content
	$buf .= "<li class="\&quot;tipsitem\&quot;">$sourceTitle: <a href="$postLink">$postTitle</a></li>";
	if ($notes) {
		$buf .= "<blockquote>";
		$buf .= "$notes";
		$buf .= "</blockquote>";
	}
}
$buf .= "</ul>";
 
#Delete the local copy of the feed
unlink($feed_file);
 
# timestamp
my $ymd = sub{sprintf '%04d-%02d-%02d',
    $_[5]+1900, $_[4]+1, $_[3]}-&gt;(localtime);
 
my $content_hashref;
$content_hashref->{title} = "$wp_title - $ymd";
$content_hashref->{categories} = @wp_categories;
$content_hashref->{description} = $buf;
 
# Post to wordpress
if ($post_count > 0) {
	$o->newPost($content_hashref, 1);
 
	open FP, ">$ts_file" or die "Could not open file $ts_file for writing: $!\n";
	print FP $time;
	close FP;
} else {
	print "No posts\n";
}
 
# Debugging purposes, write post to local file gr2wp_debug.lis
if ($debug) {
	open OFP, ">gr2wp_debug.lis";
	print OFP $buf;
	close OFP;
}

För enkelhetens skull kör jag perl-scriptet en gång om dagen, via crontab.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *