No Soup

Block users from a specific IP or range(s) of IPs and redirect them to another site.
Use with care, it’s version 0.3 ?

Download

bad_ip_ranges = get_option('_no_soup_bad_ip_ranges', '');
      $this->eat_that = get_option('_no_soup_eat_that', '');     
    }
    public function init_admin() {
      add_options_page(__('No Soup', "nosoup"), __('No Soup', "nosoup"), 'manage_options', basename(__FILE__), array(&$this, 'no_soup_admin_page') );
    }
    
    public function no_soup_admin_page() {
      // Handle updates
      if( !empty($_POST) && $_POST[ 'action' ] == 'no-soup-save' ) {
        check_admin_referer('no-soup-save', 'no-soup-nonce');
        $this->bad_ip_ranges = esc_html($_POST[ 'no_soup_bad_ip_ranges' ]);
        update_option('_no_soup_bad_ip_ranges', $this->bad_ip_ranges );
        $this->eat_that = esc_html($_POST[ 'no_soup_eat_that' ]);
        update_option('_no_soup_eat_that', $this->eat_that );
        ?>
        

Block users from a specific IP or range(s) of IPs and redirect them to another site.

 
<?php _e("Block these ip ranges
Separate with new-line
CIDR format (192.168.0.1/20)
or IP range (fromip - toip)): ", "nosoup"); ?>
<input type="text" style="width: 100%" id="no_soup_eat_that" name="no_soup_eat_that" value="eat_that; ?>" />

<input type="submit" name="Submit" value="" />

eat_that && $this->banned_ip() ) : wp_redirect( $this->eat_that ); die; endif; } private function banned_ip() { $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $networks = preg_split("/[\r\n,]+/", $this->bad_ip_ranges); foreach ( $networks as $range ) : if ( false === strpos($range, '-')) : if ( 3 in_cidr( $range, $ip ) ) : return true; endif; else : if ( $this->in_ip_range($range, $ip)) : return true; endif; endif; endforeach; return false; } function in_cidr($network, $ip) { $ip_arr = explode('/', $network); $network_long = ip2long($ip_arr[0]); $x = ip2long($ip_arr[1]); $mask = long2ip($x) == $ip_arr[1] ? $x : 0xffffffff << (32 - $ip_arr[1]); $ip_long = ip2long($ip); return ($ip_long & $mask) == ($network_long & $mask); } function in_ip_range($range, $ip){ $range = preg_replace("'\s+'", '', $range); if ( false === strpos( $range, '-') ) : return ( $ip_start == $ip ); else : list($ip_start, $ip_end) = preg_split('/-/', $range); $iplong = ip2long( $ip ); return ( ip2long( $ip_start ) = $iplong ); endif; } } } if ( ! function_exists( '_log' ) ) { function _log() { if( WP_DEBUG === true ) { $args = func_get_args(); error_log( print_r( $args, true ) ); } } } // Init class if (class_exists("NoSoup")) { $nosoup = new NoSoup(); } add_action( 'admin_menu', array(&$nosoup, 'init_admin') ); add_action( 'init', array(&$nosoup, 'check_ip') );

If you want to block for instance the IP-addresses of swedish authorities, you can use the ranges below and instead show them the way to the Wikipedia article about ACTA. I’m not saying you should, I’m just saying you could, ok?

193.44.94.0 - 193.44.94.255 
193.15.242.192 - 193.15.242.223 
195.67.14.48 - 195.67.14.63 
194.71.64.0 - 194.71.82.255 
192.137.161.0 - 192.137.164.255 
192.165.145.0 - 192.165.145.255 
80.252.170.244 - 80.252.170.247 
194.52.83.0 - 194.52.83.255 
195.67.14.64 - 195.67.14.127 
130.242.25.0 - 130.242.25.255 
195.198.201.208 - 195.198.201.215 
195.67.88.208 - 195.67.88.223 
81.216.70.0 - 81.216.70.255 
212.181.33.112 - 212.181.33.115 
212.181.33.12 - 212.181.33.15 
212.28.207.32 - 212.28.207.63 
217.77.240.177 - 217.77.240.177 
217.77.247.160 - 217.77.247.163 
192.71.128.0 - 192.71.128.255 
194.16.218.60 - 194.16.218.63 
194.18.111.24 - 194.18.111.27 
62.65.85.16 - 62.65.85.31 
192.165.31.0 - 192.165.31.255 
192.165.173.0 - 192.165.173.255 
195.198.122.144 - 195.198.122.159 
192.36.96.0 - 192.36.96.255 
193.182.184.0 - 193.182.184.255 
193.182.190.0 - 193.182.190.255 
195.5.185.0 - 195.5.185.255 
194.103.14.0 - 194.103.15.255 
85.119.130.192 - 85.119.130.207 
85.119.133.128 - 85.119.133.191 
212.181.83.0 - 212.181.83.3 
192.121.27.0 - 192.121.27.255 
192.121.211.0 - 192.121.218.255 
213.50.75.16 - 213.50.75.31 
193.234.1.0 - 193.234.141.255 
193.235.152.0 - 193.235.152.255 
193.241.212.0 - 193.241.212.255 
194.18.73.0 - 194.18.73.255 
194.18.169.0 - 194.18.171.255 
192.121.237.0 - 192.121.237.255 
193.180.162.0 - 193.180.163.255 
194.52.96.0 - 194.52.127.255 
194.16.84.160 - 194.16.84.167 
195.84.103.128 - 195.84.103.191 
195.84.15.32 - 195.84.15.47 
195.84.76.0 - 195.84.76.255 
81.216.66.0 - 81.216.66.31 
194.198.144.0 - 194.198.144.255 
80.80.64.0 - 80.80.65.255 
192.121.238.0 - 192.121.238.255 
62.20.16.216 - 62.20.16.223 
195.58.108.96 - 195.58.108.127 
195.58.108.128 - 195.58.108.159 
195.58.110.248 - 195.58.110.255 
195.67.68.48 - 195.67.68.55 
195.67.81.48 - 195.67.81.63 
195.84.193.80 - 195.84.193.95 
193.181.64.0 - 193.181.127.255 
193.241.252.0 - 193.241.252.255 
193.241.0.0 - 193.241.211.255 
193.241.213.0 - 193.241.251.255 
193.241.253.0 - 193.241.255.255 
192.121.30.0 - 192.121.30.255 
143.118.0.0 - 143.118.255.255 
192.121.44.0 - 192.121.44.255 
62.119.64.128 - 62.119.64.135 
212.247.172.64 - 212.247.172.95 
145.235.0.0 - 145.235.255.255 
192.121.50.0 - 192.121.52.255 
192.165.140.0 - 192.165.141.255 
159.72.0.0 - 159.72.255.255 
62.119.150.16 - 62.119.150.31 
194.14.184.0 - 194.14.186.255 
192.121.82.0 - 192.121.82.255 
192.121.200.0 - 192.121.202.255 
159.190.0.0 - 159.190.255.255 
192.36.5.0 - 192.36.5.255 
212.247.200.64 - 212.247.200.95 
192.121.90.0 - 192.121.90.255 
130.242.58.0 - 130.242.58.255 
138.215.0.0 - 138.215.255.255 
212.214.131.192 - 212.214.131.223 
212.247.50.144 - 212.247.50.159 
192.121.219.0 - 192.121.219.255 
62.95.69.0 - 62.95.69.255 
62.95.13.160 - 62.95.13.175 
91.199.170.0 - 91.199.170.255 
62.119.21.32 - 62.119.21.63 
213.131.146.64 - 213.131.146.79 
62.95.35.0 - 62.95.35.31 
195.67.83.80 - 195.67.83.95 
213.242.135.0 - 213.242.135.7 
62.119.134.8 - 62.119.134.15 
62.119.24.8 - 62.119.24.15 
150.227.0.0 - 150.227.255.255 
192.36.132.0 - 192.36.132.255 
192.36.14.0 - 192.36.14.255 
192.36.220.0 - 192.36.220.255 
192.36.221.0 - 192.36.221.255 
193.180.254.0 - 193.180.254.255 
147.186.0.0 - 147.186.255.255 
195.67.26.48 - 195.67.26.51 
195.67.45.136 - 195.67.45.143 
195.198.83.24 - 195.198.83.31 
212.162.184.104 - 212.162.184.111 
137.61.0.0 - 137.61.255.255 
137.60.0.0 - 137.60.255.255 
137.59.0.0 - 137.59.255.255 
192.121.131.0 - 192.121.131.255 
193.15.216.208 - 193.15.216.223 
193.15.200.48 - 193.15.200.63 
195.198.184.208 - 195.198.184.223 
156.49.0.0 - 156.49.255.255 
62.20.16.216 - 62.20.16.223 
62.20.57.192 - 62.20.57.223 
212.181.19.0 - 212.181.19.255 
62.127.100.40 - 62.127.100.47 
192.36.25.0 - 192.36.25.255 
192.165.69.0 - 192.165.69.255 
193.181.190.0 - 193.181.191.255 
193.235.83.0 - 193.235.84.255 
194.132.96.0 - 194.132.103.255 
193.10.58.0 - 193.10.59.255 
193.182.167.0 - 193.182.167.255 
62.13.78.0 - 62.13.79.255 
213.115.124.8 - 213.115.124.11 
213.242.135.144 - 213.242.135.159 
82.136.153.64 - 82.136.153.95 
192.36.213.0 - 192.36.213.255 
192.165.64.0 - 192.165.64.255 
193.12.105.0 - 193.12.105.255 
195.42.219.208 - 195.42.219.215 
192.121.89.0 - 192.121.89.255 
130.242.12.0 - 130.242.12.255 
130.242.60.24 - 130.242.60.31 
195.17.245.40 - 195.17.245.47 
213.88.173.0 - 213.88.173.15 
193.15.197.32 - 193.15.197.47 
195.67.16.32 - 195.67.16.63 
194.50.107.0 - 194.50.107.255 
62.181.240.120 - 62.181.240.135 
83.241.192.88 - 83.241.192.91 
130.242.22.0 - 130.242.22.255 
195.67.76.224 - 195.67.76.255 
213.80.95.40 - 213.80.95.47 
80.252.162.192 - 80.252.162.207 
194.18.111.96 - 194.18.111.103 
192.165.243.0 - 192.165.243.255 
192.176.242.0 - 192.176.242.255 
194.198.105.0 - 194.198.105.255 
194.198.255.0 - 194.198.255.255 
193.121.206.128 - 193.121.206.159 
212.181.96.224 - 212.181.96.231 
62.20.85.128 - 62.20.85.143 
213.115.92.240 - 213.115.92.247 
88.131.68.108 - 88.131.68.111 
88.131.16.180 - 88.131.16.183 
83.241.222.192 - 83.241.222.223 
91.217.186.0 - 91.217.186.255 
213.199.105.128 - 213.199.105.135 
193.15.189.192 - 193.15.189.255 
82.182.190.0 - 82.182.190.255 
194.198.96.0 - 194.198.96.255 
213.115.31.0 - 213.115.31.15

Snabbare WordPress på egen server

Sen jag bytte till Tilaa, där jag sköter webbserver och databas själv, har svarstiderna förbättrats avsevärt.

Pingdom rapporterar:

 

Jag kör Gentoo Linux, nginx, php-fpm, fastcgi-cache, apc och mysql med query cache.

 

jonasnordstrom.se har flyttat från Binero till Tilaa

Igår flyttade jag hela sajten till Tilaa, som är en holländsk VPS, där jag kör nginx och php-fpm på Gentoo Linux.

Även Topp30 och Fredagswhisky (två mycket små sajter)  ligger numera på Tilaa. Orsaken till flytten är förstås att jag vill ha full koll på mina WordPress-installationer. Jag vill kunna prova olika tekniker, mäta prestanda, göra lite okonventionella prestandaoptimerimeringar, få SSH-access(!) och framförallt lära mig mer om serversidan av webbprojekt.

Jag har inget otalt med Binero, de har alltid (nästan …) fungerat bra, även om jag fortfarande låg på old.binero.com!

Om sajten svajar lite den här första tiden så vet ni alltså vad det beror på. Lite vägarbete.

 

Jonas tipsar – 18 October 2011

 1. This and that and what not – Lite om Ajour och förväntningar
 2. Matt Mullenweg – Chatting with Dries of Drupal
 3. www.thekitchn.com – The Metro Wine Map of France | Apartment Therapy The Kitchn
  – / france frenchwine drinking via:zite
 4. www.insidefacebook.com – Inside Facebook · The 25 Most Liked Pages on Facebook, Fall 2011
  – / facebook zynga via:zite
 5. Daniel – Det hände något idag. Kanske något stort, jag vet inte. Ibland
 6. High Performance Web Sites – frontend SPOF survey
 7. Dagens Media – Senaste nytt – Bonnier skrotar speltidning
 8. www.thenextweb.com – Demand for iOS 5 & iCloud was so high, Apple almost broke the Internet
  – ios5 tog nästan sönder internet 🙂
 9. Coding Horror – The Gamification
 10. jardenberg unedited – Om känslan att vara övervakad
 11. Daring Fireball – The iPad Marches On
 12. Boing Boing – Rich and Tasty: Recipes for the New Class Warfare
 13. Nikke Index – Linkability – Länkbarhet
 14. Otto on WordPress – GoDaddy Hosting = Epic Failure. Looking for a new hosting service.
 15. apt46.net – So You Want To Marry Your Gay 14-Year Old First Cousin | Apt46
 16. www.danielaberg.se – It just works
 17. jardenberg unedited – Steve Jobs är död
 18. www.slideshare.net – Relative Sizes Of Planets And Stars
 19. The Tapir's Tale – 7 Reasons to go to Øredev 2011
 20. MKSE.com – All about CMS – Heroku erbjuder Python och Django stöd

Unrecognized exception: [href=edit-comments.php?page=disqus]

I senaste WordPress-betan, 3.2 beta 1, används jQuery 1.5.2. Den versionen tillåter inte längre css-selektorer som inte sätter attributvärden inom citationstecken.
Om man, som jag, kör Disqus som kommentarsystem så uppstår ett problem, eftersom Disqus använder [property=value]-metoden vilket gör att jag får javascriptfel i admin vilket gör att de flesta menyknappar etc. är helt döda. Firebug visar det här felet:


Som tur är är det lätt att ordna, det är bara att gå in i plugin-filen disqus-comment-system/disqus.php och ändra:

mc.find('a.wp-has-submenu').attr('href', 'edit-comments.php?page=disqus').end()
  .find('.wp-submenu li:has(a[href=edit-comments.php?page=disqus])')
  .prependTo(mc.find('.wp-submenu ul'));

till

mc.find('a.wp-has-submenu').attr('href', 'edit-comments.php?page=disqus').end()
  .find('.wp-submenu li:has(a[href="edit-comments.php?page=disqus"])')
  .prependTo(mc.find('.wp-submenu ul'));

(det är alltså [href=edit-comments.php?page=disqus] som behöver attributfnuttar: [href=”edit-comments.php?page=disqus”])

Mer info här.

Jag gissar att Disqus lagar den här buggen väldigt snart.

WordPress kickstart

Det går ganska fort att installera WordPress. Med ett enkelt bash-script går det ännu fortare.
Så här gör jag för att installera en ny WP-sajt på min gentoo-server med nginx som kör i en virtualbox-image på min Macbook Pro.

Scriptet laddar hem senaste nightly build av WordPress, packar upp den, skapar en ny virtual host, skapar databas och användare samt modifierar wp-config.php. Efter det behöver jag bara lägga in det nya host-namnet i /etc/hosts och sajten är uppe.

Unable to display content. Adobe Flash is required.